EN
Bildiri Yazım Kılavuzu

Sempozyum Dili: Bildiriler Türkçe, İngilizce veya Rusça olarak yazılabilir ve sunulabilir.

Başlık: Gerek olmadıkça başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. Bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük yazılmalıdır. Bildiri dilinin Türkçe veya Rusça olduğuna bakılmaksızın İngilizce başlık eklenmelidir.

Yazarlar: Yazarların; adı, soyadı, kurum adı ve e-posta adresi verilmelidir.

Özet: Çalışmanın amacını, kapsamını, yöntemini ve sonuçlarını içermelidir. Özet 200-250 kelime arasında olmalıdır. Bildiri dilinin Türkçe veya Rusça olduğuna bakılmaksızın İngilizce özet eklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Türkçe, İngilizce veya Rusça özetten sonra en az 3 en fazla 5 anahtar kelimeye yer verilmelidir. Bildiri dilinin Türkçe veya Rusça olduğuna bakılmaksızın İngilizce anahtar kelimeler de eklenmelidir.

Dosya Hazırlama: Bildiri değerendirmesi kör hakemlik sistemine göre yapılacağı için bildiri dosyanızı yüklerken döküman içerisinde yazar(lar)ı işaret edecek herhangi bir ifade yer olmamalıdır. 

İletişim

Adres: Ardahan Üniversitesi, Ardahan/Türkiye

Sekreterya: Dr. Öğr. Üyesi Niyazi İpek

Eposta: niyaziipek@ardahan.edu.tr

Telefon: +90533 030 05 23