EN
Sempozyum Konuları

 

Türk Dış Politikasının Tarihsel Gelişimi
Türkiye Yüzyılı Vizyonu
Türkiye'nin Bölgesel Rolü ve Stratejileri
Kafkasya’da Yeni Dengeler ve Türkiye’nin Yaklaşımı
21. Yüzyılda Uluslararası Sistem
Bir Uluslararası İlişkiler Markası: Antalya Diplomasi Forumu
Türkiye'nin Uluslararası Göç ve Mülteci Politikaları
Türk Dünyasının İnşası ve Türkiye’nin Rolü
Batı ile İlişkiler (ABD, AB, NATO vs.)
Küresel Enerji Kaynakları ve Türkiye'nin Enerji Politikaları
Bölgesel Çatışma ve Çözüm Süreçleri
Barış ve Güvenlik Çalışmaları
Türkiye’nin Afrika Açılımı
Yeniden Asya Girişimi
Avrasya Jeopolitiği ve Türkiye
Türk Dış Politikasında Ortadoğu
Uluslararası İlişkiler Teorileri
İstihbarat ve Dijital Güvenlik
Türkiye'nin Enerji Politikaları
Türkiye'nin Uluslararası Güvenliğe Katkıları
Türk Diplomasisi ve Diplomatik Müzakereler
1944 Sürgünü ve Ahıska Türklerinin Uluslararası Durumu
Türkiye'nin İklim Değişikliği ve Çevre Politikaları
Türk Dış Politikası ve Terörle Mücadele
Türkiye'nin Uluslararası İşbirliği Projeleri ve Yardım Politikaları
Türkiye'nin Kültürel Diplomasisi ve Soft Power Kullanımı
Türkiye'nin Kriz Yönetimi ve Diplomatik Müzakerelerdeki Rolü
Küresel Gıda Güvenliği ve Türkiye’nin Rolü
100. Yılında Lozan
Uluslararası Hukuk ve Türk Dış Politikası
Uluslararası İlişkilerle İlgili diğer konular

İletişim

Adres: Ardahan Üniversitesi, Ardahan/Türkiye

Sekreterya: Dr. Öğr. Üyesi Niyazi İpek

Eposta: niyaziipek@ardahan.edu.tr

Telefon: +90533 030 05 23