EN
Önemli Tarihler
Özet Son Gönderim Tarihi 05 Kasım 2023
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 06 Kasım 2023
Kayıt ve Ödeme 06-10 Kasım 2023
Sempozyum Programının İlanı 13 Kasım 2023
Tam Metin Gönderim Tarihi* 14 Aralık 2023
Sempozyum Tarihi 22-24 Kasım 2023

 

* Tam metin gönderimi zorunlu değildir. 

İletişim

Adres: Ardahan Üniversitesi, Ardahan/Türkiye

Sekreterya: Dr. Öğr. Üyesi Niyazi İpek

Eposta: niyaziipek@ardahan.edu.tr

Telefon: +90533 030 05 23